Page: 1
Turkey
Title: Polyommatus rosei
Polyommatus rosei (6)
KOMSIS Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 819 W: 0 N: 2405] (10600)
Turkey
Title: Archon apollinaris
Archon apollinaris (12)
KOMSIS Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 819 W: 0 N: 2405] (10600)
Turkey
Title: Junonia orithya
Junonia orithya (14)
KOMSIS Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 819 W: 0 N: 2405] (10600)
Netherlands
Title: Goldfinch
Goldfinch (10)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Fieldfare
Fieldfare (12)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Redwing
Redwing (16)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Eurasian sparrowhawk
Eurasian sparrowhawk (12) *
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Eurasian bullfinch
Eurasian bullfinch (12)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Hawfinch
Hawfinch (20)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Middle spotted woodpecker
Middle spotted woodpecker (12)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Crossbill
Crossbill (12)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Netherlands
Title: Common redpoll
Common redpoll (10)
Zeno Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 483 W: 0 N: 1345] (10867)
Turkey
Title: Colotis fausta
Colotis fausta (16)
KOMSIS Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 819 W: 0 N: 2405] (10600)
Turkey
Title: Pontia glauconome
Pontia glauconome (16)
KOMSIS Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 819 W: 0 N: 2405] (10600)