Side-by-Side Top-Bottom
Actual Image

Pseudopus apodus - portrait (32)
montivipera Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 230 W: 2 N: 115] (383)
Pseudopus apodus thracius (Palllas, 1775) (European Glass Lizard, Oluklu Kertenkele [in Turk.]) portrait with its tongue out.

This “legless” lizard is look like a snake but it is not. Having an external ear opening and movable eyelids (some exceptions can be seen) are the characteristics of the lizards. Its length is about 1-1,5 m. There is a longitudinal "trough" on each side of the body (see in my previous posting), that’s why we call it “Oluklu Kertenkele” in Turkish.

If you look closer, you can see the remnants of the hind limbs on the each side of the body, near the anal opening (See in the Workshop).

It shows high age-related colour-pattern variation. While adults are plain brown with the lighter (light brown) head, juveniles are greyish with dark horizontal markings on dorsum.

It has a wide distribution. It ranges from Croatia to Kazakhstan and southern Russia and from Israel to Afghanistan. It is found in every part of Turkey and represented with two subspecies:
P. apodus apodus from East and North Anatolia; P. apodus thracius from West Anatolia and Thrace.

It feeds mainly on grasshoppers and snails and some other arthropods. Its biotope is shrublands and rocky areas.


Ethnological Information:

Due to its snake-like appereance, most of the people (especially local people) think it's a snake. I haven't see any people saying it's a lizard when I show it to them. And when I tell them it's a lizard, of course they don't believe :)

Beside this thought, it's believed that it's a very very venomous snake, so they kill it immediately as they see.

Of course it's a lizard, not a snake and it's completely harmless.


P.S. Ear opening was not visible in my previous posting, buy you can see these two characteristics (external ear opening and movable eyelids) very well in this post.

Best Regards,
Nasit.


Bu gönderimde dili dışarıda bir Pseudopus apodus thracius (Palas, 1775) (Oluklu Kertenkele) portresi görüyorsunuz.

Bu “bacaksız” kertenkele yılan gibi görünüyor fakat değil. Dış kulak açıklığı ve hareketli göz kapaklarının (bazı istisnalar olabilir) bulunması kertenkelelerin özelliğidir. Boyları 1-1,5 m kadar olabilir. Vücudun her bir yanında uzunlamasına bir oluk vardır (bir önceki gönderime bakınız), Oluklu Kertenkele denilmesinin nedeni de budur.

Yakından bakarsanız, vücudun her iki tarafında da olmak üzere, anal açıklığın hemen yanında arka bacak kalıntılarını görebilirsiniz (WS'deki fotoğrafa bakınız).

Yüksek derecede yaşa bağlı renk-desen varyasyonu gösterir. Erginlerin rengi düz, yani lekesiz kahverengi ve baş kısımları açık kahverengiyken, juvenil bireylerin rengi grimsidir ve sırtta enine koyu lekeler mevcuttur.

Geniş bir yayılışı vardır. Yayılış alanı Hırvatistan’dan Kazakistan’a ve Rusya’nın güneyine ve İsrail’den Afganistan’a kadar olan bölgeleri kapsar. Türkiye’nin her bölgesinde bulunur ve iki alttür ile temsil edilir: Anadolu’nun kuzeyinde ve doğusunda P. apodus apodus; Anadolu’nun batısında ve Trakya’da P. apodus thracius.

Ana besinini çekirgeler ve salyangozlar oluşturur, bunların yanında diğer bazı artropodları da yer. Genel olarak çalılık ve kayalık arazileri tercih eder.


Etnolojik Bilgi:

Yılan benzeri görünüşü nedeniyle, birçok insan (özellikle yöresel) bu kertenkelenin bir yılan olduğunu zanneder. Şimdiye kadar, onlara gösterdiğimde kertenkele olduğunu söyleyen birine rastlamadım. Ve daha sonra onlara bir kertenkele olduğunu söylediğimde tabi ki bana inanmadılar :)

Bu yanlış düşüncenin ötesinde, bu türün çok çok zehirli bir yılan olduğuna inanılmaktadır ve görüldüğü zaman anında öldürülmektedir.

Tabi ki, bu tür bir kertenkeledir, yılan değildir ve tamamen zararsızdır.

Saygılarımla,
Naşit

Not: Bir önceki gönderimde dış kulak açıklığı görünmüyordu, ama bu fotoğrafta bahsettiğim iki özelliği (dış kulak açıklığı ve hareketli göz kapakları) iyi bir şekilde görebilirsiniz.Sistematiği (Systematics):

Regnum (Alem): Animalia
Phylum (Şube): Chordata
Subphylum (Altşube): Vertebrata
Class (Sınıf): Reptilia
Subclass (Altsınıf): Lepidosauria
Order (Takım): Squamata
Suborder (Alttakım): Sauria (=Lacertilia)
Infraorder (Aratakım): Diploglossa
Family (Aile): Anguidae
Subfamily (Altaile): Anguinae
Genus (Cins): Pseudopus
Species (Tür): P. apodus
Synonims (Sinonimleri): Ophisaurus apodus, O. apus, Lacerta apoda, Pseudopus durvillii.
(Source for systematics: The TIGR Reptile Database [Sistematik için kaynak: TIGR Sürüngen Veritabanı])

Altered Image #1

montivipera Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 230 W: 2 N: 115] (383)
Hind limb remnants.
Edited by:montivipera Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 230 W: 2 N: 115] (383)

Here the remnant of the right hind limb.
Regards,
Naşit.