Side-by-Side Top-Bottom
Actual Image

Male Anatololacerta danfordi bileki (90)
boreocypriensis Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6774 W: 207 N: 2989] (9571)
Anatololacerta danfordi (Toros Kertenkelesi, Danford’un Kaya Kertenkelesi) [Eng. ‘Taurus Lizard, Danford’s Rock Lizard’]

As you remembered, a short time ago, I’ve uploaded a Taurus Lizard ssp. bileki pair in courtship. Today I am presenting a handsome male from Köseçobanlı (Alanboğaz), Gülnar, Mersin. A more detailed info on the genus was given here. I also attached a portrait of the same handsome as WS.

TFL and Cheers,

*****************************


Erginlerinde boyun mavi veya kırmızıdan beyaza kadar değişir. Gençlerde supraciliar şeritler açık lekeler halinde ayrışmıştır. Vertebral zon gençlerde açık ve düzensiz beneklidir. Ergin erkeklerde genelde ortadaki 4 sırada veya 6 ventralia boyuna sırasının tamamında koyu nokta lekelidir. Temporalia büyük ve 1 uzunlamasına sırada 7-12 adettir. İrileşmiş marginalia neredeyse yoktur veya az sayıdadır. Circumanalia (kloak yarığını ön tarafta kuşatan pullar) erkeklerde 10-17, dişilerde 10-16 adettir. Toros dağlarının ekseriyetle dağlık veya daha düşük irtifalarında (submontan) Burdur’dan Mersin’e ve doğuda Niğde’ye kadar dağılış gösterir. 2 alttürü mevcuttur:

A. d. danfordi - Erginde mavi renklenme gösteren boyun ile, ayrıca ortalama açısından daha yüksek femoral por sayısı ile ayrılır. Mersin’in doğusundaki submontan sahalar, ayrıca Toros silsilesinin kuzeyi ve bağlantılı olarak Konya ve Niğde’de dağılış gösterir.
A. d. bileki - Erginde kırmızıdan beyaza kadar değişen boyun renklenmesi ile, ayrıca daha az sayıda ortalama femoral sayısı değerleri ile ayrılır. Esas olarak Burdur civarındaki batı Toros dağlarının dağlık kısımlarından burdur gölüne kadar ve buradan da Silifke kıyılarına kadar dağılış gösterir.

Bu türde “kur yapma” öncelikle, vücudun ön tarafının yerden yükseltilip indirilmesi (şınav), ön bacaklardan birinin -el sallar gibi- yukarı kaldırılarak sallanması gibi görsel uyarılarla başlar. Bu başlangıç görsel temasın ardından, erkeğin dişiyi kovalaması ve ısırması (bilhassa kuyruk, nadiren boyun ve gövdeden) gibi bir seri hareketler meydana gelir. Çoğu kez, esas çiftleşme aşmasına gelinmeden erkek ve dişi arasında çok az fiziksel temas vardır. – Eğer bir Facebook kullanıcısı ve arkadaşım iseniz Anatololacerta türlerinin kur yapma davranışını, tarafımdan çekilen kısa bir filmi buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

*****************************

The throat in adults changes blue or red to whitish. In young’s, surpaciliary stripes are dissolved in bright spots and vertebral zone has bright and irregular spots. In adult males, there are dark dots on generally median 4 or sometimes all 6 longitudinal rows of ventral plates. Temporal scales are large and the numbers are 7-12 in a longitudinal row. Enlarged marginal plates usually are absent or in few numbers. Circumanal scales (preanal scales surrounding the cloacal split) are 10-17 in males and 10-16 in females. It is fond in mostly submontane to montane areas from the Taurus Mountains of the Burdur province in the west to the east of Nigde and Mersin provinces. It is represented with two subspecies:

A. d. danfordi - It is characterized with a blue throat in adults and also relatively higher numbers of femoral pores. Distributed in Cilician Taurus from the submontane areas of the eastern parts of Mersin province to the northern areas of Taurus Mts., Konya and Niğde provinces.
A. d. bileki - It is characterized with the throat colouration changing from the red to whitish and by having relatively low numbers of femoral pores. It is distributed from the montane areas of western Taurus range of Burdur province in Central Anatolia via Beysehir down to coastal Silifke.

In this species, the courtship primarily involves visual stimulations, such as push-ups, holding up and waving one of the fore-legs. After this initial contact, the courtship continues with a series of movements including the chasing and biting (especially from tail, sometimes from the throat and trunk) of a female. Frequently there is a minimum of physical contact between the male and female until mating actually commences. The courtship consists of two sets of interdependent reflexes, one exhibited by the male and the other by the female, through which the female encourages the male and he stimulates her. Rather than submitting to force, as with geckos, the female is generally persuaded to pair with the male by his displays and attentive behavior. A receptive female may even be the more aggressive member of a pair, approaching the male if he fails to move in her direction. If you are a facebook user and also my friend on FB, you can also watch a short movie about the courtship of Anatololacerta species captured by me.


Kaynaklar/ References:

1. Göçmen, B. (Unpub. results). The results of herpetological trips.
2. Budak, A. & Göçmen, B. (2005). Herpetology. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194, Ege Üniversitesi Basimevi, Bornova-Izmir, 226 pp [2nd Edition, 2008].
3. Arnold, E. N., Arribas, O. & Carranza, S. 2007. Systematics of the Palaearctic and Oriental lizard tribe Lacertini (Squamata Lacertidae Lacertinae), with descriptions of eight new genera. Zootaxa 1430: 1-86.
4. Eiselt, J. & Schmidtler, J. F. (1986). Der Lacerta danfordi-Komplex. Spixiana, 9 (3): 289-328.


©Bayram GÖÇMEN, All Rights Reserved. ********** Google Translate

Altered Image #1

boreocypriensis Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6774 W: 207 N: 2989] (9571)
Same Handsome Male
Edited by:boreocypriensis Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6774 W: 207 N: 2989] (9571)

Same Handsome Male

Camera settings and equipments are same as is in the original version.